Ziekteverzuim verzekering notariaat en advocatuur

De ziekteverzuimverzekering betreft een verzekeringsdekking in verband met de wettelijke verplichting op loondoorbetaling zoals de werkgever die ten opzichte van de werknemers heeft.

Deze verplichting leidt er toe dat gedurende de eerste twee jaren van ziekte (daarna wordt in het algemeen gesproken over arbeidsongeschiktheid) het loon moet worden doorbetaald. Gebruikelijk is een loondoorbetaling in het eerste jaar van 100% en 70% in het tweede jaar. De wettelijke bepalingen bevatten echter een minimum dat lager is: er dient tenminste 70% in jaar 1 en 2 van het maximale dagloon doorbetaald te worden. Het maximum dagloon is het loon waarvoor werknemers zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WIA en WW).