Wegas notariaat en advocatuur

Wegas staat voor Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen.
Als een werknemer met een motorrijtuig (privé of zakelijk) onder werktijd (inclusief woon-werkverkeer) schade oploopt, kan de werkgever hiervoor aansprakelijk worden gehouden.

Deze aansprakelijkheid is door de Hoge Raad zeer ruim gesteld (Arena Arrest): in principe is de werkgever al aansprakelijk alleen op grond van het feit dat de verkeersschade van de werknemer zich onder werktijd heeft voorgedaan. Naast de dekking voor schade van werk-nemers als bestuurder van een motorrijtuig is tevens gedekt de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade van werknemers tijdens verkeersdeelname van de werknemer als voetganger, fietser of deelnemer in het openbaar vervoer. De verzekerde som bedraagt € 2.500.000,-.