Rechtsbijstandverzekering notariaat

Een rechtsbijstandsverzekering is voor de notaris van belang aangezien deze verzekering aansluit op evenementen waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen juridische bijstandsdekking verleent.

Hier kan met name genoemd worden juridische bijstand als er door cliënt een klacht wordt ingediend bij de Kamer voor het Notariaat. Bij tuchtzaken is in de meeste gevallen het inschakelen van een advocaat naar eigen keuze tot een bepaald kostenmaximum mogelijk.