Fraudeverzekering notariaat

De fraudeverzekering biedt dekking ingeval van fraude door de medewerkers van het kantoor, alsmede in geval van het verloren gaan van contant geld, door diefstal of diefstal met geweld en/of verduistering.

De verzekerde som voor Fraudeverzekering is € 100.000,-. De KNB heeft met betrekking tot het frauderisico voor aanspraken boven € 100.000,- een collectieve excedentverzekering afgesloten, zodat de totale dekking per aanspraak € 5.000.000,- bedraagt.