Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid notaris

Elke notaris is conform KNB Reglement Beroepsaansprakelijkheid verplicht een beroepsaansprakelijkheids verzekering af te sluiten. Deze verzekering biedt dekking bij onverhoopte beroepsfouten door de notaris, waardoor derden vermogensschade kunnen lijden.

De verplichte verzekerde bedragen voor het beroepsaansprakelijkheidsrisico bedragen voor de primaire polis € 1.000.000,- per aanspraak en tweemaal dit bedrag per verzekeringsjaar.
Behalve het beroepsrisico, dient tevens de bedrijfsaansprakelijkheid (kantoorrisico) te worden verzekerd.
Het kantoorrisico betreft het aansprakelijkheidsrisico voor de notaris in hoedanigheid van on-dernemer / werkgever bij letsel- en materiële schade aan derden.
Het verzekerd bedrag voor de bedrijfsaansprakelijkheid bedraagt € 2.500.000,-.

De KNB heeft met betrekking tot het beroepsrisico voor aanspraken boven € 1.000.000,- een collectieve excedentverzekering afgesloten voor in totaal € 24.000.000,- per aanspraak, zodat de totale dekking per aanspraak € 25.000.000,- bedraagt.