Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid advocaat

Elke advocaat is conform de gedragsregels van de Orde van Advocaten verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering biedt dekking bij onverhoopte beroepsfouten door de advocaat, waardoor derden vermogensschade kunnen lijden.

Het verplichte verzekerde bedrag voor het beroepsaansprakelijkheidsrisico dient € 500.000,- per aanspraak en tweemaal dit bedrag per verzekeringsjaar te bedragen.
Behalve het beroepsrisico, dient tevens de bedrijfsaansprakelijkheid (kantoorrisico) te worden verzekerd. Het kantoorrisico betreft het aansprakelijkheidsrisico voor de notaris in hoedanigheid van ondernemer / werkgever bij letsel- en materiële schade aan derden. Het verzekerd bedrag voor de bedrijfsaansprakelijkheid bedraagt € 2.500.000,-.