Totaalpakket van verzekeringen

BURO MERKS CONSULTANCY IS AL SINDS BEGIN JAREN NEGENTIG HET ADVIESBUREAU VOOR NOTARIAAT, ADVOCATUUR EN VERZEKEREN.

Particuliere verzekeringen

Ook voor uw particuliere verzekeringen kunt u bij ons terecht, zoals:

Lees meer...

Overige zakelijke verzekeringen

Bij ons kantoor kunt u natuurlijk ook terecht voor de overige zakelijk verzekeringen, zoals:

Lees meer...

Rechtsbijstandverzekering notariaat

Een rechtsbijstandsverzekering is voor de notaris van belang aangezien deze verzekering aansluit op evenementen waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen juridische bijstandsdekking verleent.

Lees meer...

Wegas notariaat en advocatuur

Wegas staat voor Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen.

Als een werknemer met een motorrijtuig (privé of zakelijk) onder werktijd (inclusief woon-werkverkeer) schade oploopt, kan de werkgever hiervoor aansprakelijk worden gehouden.

Lees meer...

Fraudeverzekering notariaat

De fraudeverzekering biedt dekking ingeval van fraude door de medewerkers van het kantoor, alsmede in geval van het verloren gaan van contant geld, door diefstal of diefstal met geweld en/of verduistering.

Lees meer...

Opstal-, huurdersbelang-, inventaris-, computerverzekering

Opstal-, huurdersbelang-, inventaris-, computerverzekering, reconstructiekosten en extra kostenverzekering notariaat en advocatuur. Deze verzekeringen worden normaliter ondergebracht op één polis.

Lees meer...

Ziekteverzuim verzekering notariaat en advocatuur

De ziekteverzuimverzekering betreft een verzekeringsdekking in verband met de wettelijke verplichting op loondoorbetaling zoals de werkgever die ten opzichte van de werknemers heeft.

Lees meer...

Arbeidsongeschiktheid advocaat

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn de geldelijke gevolgen van (blijvende) arbeidsongeschiktheid verzekerd. De verzekering keert uit tot een vooraf afgesproken datum. Meestal is dat de pensioendatum.

Lees meer...

Arbeidsongeschiktheid notaris

Met een verzekering voor arbeidsongeschiktheid zijn de geldelijke gevolgen van (blijvende) arbeidsongeschiktheid verzekerd. De verzekering keert uit tot een vooraf afgesproken datum. Meestal is dat de pensioendatum.

Lees meer...

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid advocaat

Elke advocaat is conform de gedragsregels van de Orde van Advocaten verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering biedt dekking bij onverhoopte beroepsfouten door de advocaat, waardoor derden vermogensschade kunnen lijden. 

Lees meer...

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid notaris

Elke notaris is conform KNB Reglement Beroepsaansprakelijkheid verplicht een beroepsaansprakelijkheids verzekering af te sluiten. Deze verzekering biedt dekking bij onverhoopte beroepsfouten door de notaris, waardoor derden vermogensschade kunnen lijden.

Lees meer...