Verzekeringen

De notaris dient een aantal (verplicht) voorgeschreven beroepsverzekeringen te sluiten, die gecontroleerd worden door het Bureau Financieel Toezicht. Denk aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, de geld- en fraudeverzekering, de reconstructiekostenverzekering, de rechtsbijstandsverzekering en de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Buro Merks Consultancy behoort tot een van de grootste gespecialiseerde makelaars in het beheer en advisering van notariële beroepsverzekeringen. Bij deze verzekeringen hoort een stuk maatwerk bij het afsluiten en uiteraard specialistische kennis en ervaring bij de schadeafwikkeling. Bovendien dient dit naar de aard van de materie (beroepsaansprakelijkheidsclaims) en de beroepsuitoefening van de notaris op een discrete wijze plaats te vinden. Bij Buro Merks Consultancy is dit gewaarborgd en bent u derhalve verzekerd van een notarieel verzekeringspakket dat aan alle vereisten voldoet.

Ook in uw privé-situatie kunnen wij u uiteraard van advies dienen met betrekking tot vermogensopbouw, (aanvullend) pensioen en bescherming van uw (kostbare) bezittingen.

Met alle plezier nemen wij uw lopende verzekeringen eens grondig voor u onder de loep. Wellicht is er nog wel een voordeel te behalen. Voordeel hoeft overigens niet altijd in een lagere premie tot uitdrukking te komen. Een meer op maat gesneden dekking kan ook al voordeel zijn.