Praktijkoverdracht en vestiging

Bent u notaris?

 

Als u de pensioengerechtigde leeftijd nadert c.q. om andere redenen uw ambt als notaris wenst neer te leggen zal overdracht van het protocol en de praktijk plaatsvinden.

Er zal een inventarisatie gemaakt moeten worden of er binnen uw organisatie een beoogd opvolger is, of dat deze van buitenaf aangetrokken dient te worden. Hoe gaat u daar mee om? Wanneer is het juiste moment om daar over te beginnen? Zelfs al geruime tijd voor de (pensioen) overdrachtsdatum is het zaak om daar over na te denken.

Wanneer de opvolger is gevonden en de plannen beginnen vorm te krijgen, kunnen wij – binnen de kaders van de notariële regelgeving - de waarde van uw kantoor bepalen, en vervolgens de overname vastleggen in een koop-, overdrachtsovereenkomst.
Misschien wilt u na de overdracht nog wel enige tijd verbonden blijven aan het kantoor, als waarnemer voor de nieuwe notaris, kandidaat notaris of adviseur? Allemaal vragen die wellicht opdoemen, niet alleen op het professionele vlak, maar ook privé.
Dan is een adviseur die betrokken is bij uw wel en wee maar die tevens een objectieve blik heeft, onmisbaar.

 

Bent u kandidaat-notaris?

 

Misschien bent u wel kandidaat notaris binnen een kantoor waar de opvolging niet meer zo lang op zich laat wachten. Of is u ter ore gekomen dat er een kantoor is waar geen opvolger in huis is en bent u geïnteresseerd in de overname van het kantoor.
Of u heeft ambities om op kortere termijn tot notaris benoemd te worden en wil graag weten of er op korte termijn ergens een vacante standplaats valt te verwachten. Wat zijn voor u belangrijke zaken om rekening mee te houden? Het overnemen van een praktijk vraagt zakelijk inzicht, takt, betrokkenheid en natuurlijk niet onbelangrijk, vakmanschap.

Buro Merks Consultancy kan u op meerde fronten behulpzaam zijn. Vaak weten wij waar en wanneer er een vacante standplaats is. Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het hele (formele) benoemings- en opvolgingsproces, bij het opstellen van een koop-, overdrachtsovereenkomst en u behulpzaam zijn bij het opstellen van uw ondernemingsplan. Voorts kunnen wij u voorbereiden op hetgeen u te wachten staat bij de Persoonstoets en audiëntie bij de Commissie Toegang Notariaat.