Ondernemingsplan

Wanneer u als ambitieuze en enthousiaste kandidaat-notaris uw zinnen heeft gezet op het overnemen van een vacante standplaats dan wel een nieuwe standplaats wil gaan opzetten, komt daar veel bij kijken. Eén van de belangrijkste stappen in de benoemingsprocedure is het opstellen van een ondernemingsplan.

Om dit plan de goedkeuring te kunnen laten krijgen van de Commissie van Deskundigen dient u de spelregels goed te kennen en u daaraan te houden. Door onze jarenlange ervaring met het opstellen van ondernemingsplannen kan Buro Merks Consultancy u adviseren bij het opstellen van het plan, maar dit plan ook voor u beoordelen alvorens u dit inzendt naar de Commissie van Deskundigen. In de meest gevallen wordt een door ons eerder beoordeeld plan meteen goedgekeurd. Mocht de Commissie toch nog vragen hebben naar aanleiding van het ingediende plan dan kunnen wij u adviseren met betrekking tot de beantwoording van de gestelde vragen.