Totaalpakket van diensten voor het notariaat

BURO MERKS CONSULTANCY IS AL SINDS BEGIN JAREN NEGENTIG HET ADVIESBUREAU VOOR NOTARIAAT, ADVOCATUUR EN VERZEKEREN.

Werving & selectie, arbeidsbemiddeling

Binnen het notariaat zijn we al tientallen jaren lang het aanspreekpunt voor diverse zaken. Werving & selectie richt zich specifiek op het ondersteunen van zowel notarissen alsook gekwalificeerde kandidaat-notarissen in het vinden van de juiste kandidaat of de juiste baan. Het accent ligt hierbij op functies in het werkveld van notariskantoren waarvoor een universitaire opleiding of HBO-opleiding nodig is. 

Lees meer...

Praktijkoverdracht en vestiging

Bent u notaris? Als u de pensioengerechtigde leeftijd nadert c.q. om andere redenen uw ambt als notaris wenst neer te leggen zal overdracht van het protocol en de praktijk plaatsvinden.

Lees meer...

Interim management

Op het beste kantoor kan het voorkomen dat het niet zo goed gaat als men wel zou willen. Soms is daar een duidelijke verklaring voor, maar vaak is het een opeenstapeling van dingen waarop u de controle enigszins kwijt bent. Als de problemen groter worden raakt u het overzicht helemaal kwijt en komt u in een neerwaartse spiraal terecht.

Lees meer...

Verzekeringen

De notaris dient een aantal (verplicht) voorgeschreven beroepsverzekeringen te sluiten, die gecontroleerd worden door het Bureau Financieel Toezicht. Denk aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, de geld- en fraudeverzekering, de reconstructiekostenverzekering, de rechtsbijstandsverzekering en de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Lees meer...

Ondernemingsplan

Wanneer u als ambitieuze en enthousiaste kandidaat-notaris uw zinnen heeft gezet op het overnemen van een vacante standplaats dan wel een nieuwe standplaats wil gaan opzetten, komt daar veel bij kijken. Eén van de belangrijkste stappen in de benoemingsprocedure is het opstellen van een ondernemingsplan.

Lees meer...

Associatie, dissociatie

Om uw concurrentiepositie te verstevigen zoekt u als (solitair) kantoor aansluiting met een ander (solitair) kantoor of een reeds bestaande maatschap. Buro Merks Consultancy kan u vanaf het eerste begin behulpzaam zijn met het in kaart brengen van de mogelijkheden, de valkuilen en overige zaken waarmee u rekening dient te houden, zodat u inzicht krijgt of samenwerking de juiste stap voor u is.

Lees meer...